Garantie

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan de beloofde eisen,
kan het natuurlijk altijd gebeuren dat een product hier toch niet helemaal aan voldoet.
Dat is natuurlijk vervelend, maar gelukkig heb je bij Retelli op de meeste producten gewoon garantie!

Op de meeste van onze producten zit een garantie van 2 jaar.
Deze garantieperiode gaat in op de dag dat je het product ontvangt.

Retelli beschikt over de mogelijkheid om producten te repareren.
Reparatie zal geschieden op de fysieke locatie van Retelli, tenzij anders aangegeven.
Reparatie gebeurt kosteloos indien de schade valt onder de schade als aangegeven in de garantie.

Schade welke niet valt onder de garantie is in ieder geval maar niet uitsluitend schade ontstaan door:

Nalatigheid of onzorgvuldigheid jegens het product door consument;

Directe of indirecte schuld van de consument;

Directe of indirecte schuld van een derde, welke niet consument is;

Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten aanpassen van het product;

Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten repareren van het product.

Indien het product binnen de garantieperiode valt en consument niet in staat blijkt het product bij Retelli af te leveren voor reparatie,
zal verkoper het product ophalen en de redelijk gemaakte kosten voor vervoer doorberekenen aan de consument.

Retelli geeft een termijn aan waarin de reparatie van het product plaats zal vinden. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, zal verkoper extra kosten in rekening brengen bij consument.