Privacy Policy

Retelli hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Retelli houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Retelli van jou verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Retelli B.V.
Tolboomweg 6
3784XC Terschuur
Tel: +31 342234747
E-mail: info@retelli.nl

 

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • om jouw gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om met je een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
  • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail nieuwsbrieven) en om je aanbiedingen te kunnen doen.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Retelli te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat je onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat je gebruikt, de website(s) via welke weg je op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten, acties en gerealiseerde projecten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, emailadres en telefoonnummer.

 

Verstrekking gegevens aan derden
Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

 

Doorgifte gegevens buiten EU
Jouw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van Retelli, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

 

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. Je kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

 

Retelli B.V.
Tolboomweg 6
3784XC Terschuur
Tel: +31 342234747
E-mail: info@retelli.nl

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek op jouw verzoek te reageren.

 

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Je kunt cookies uitzetten via jouw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/overzicht/surfen-zonder-sporen

 

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Retelli draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden je daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

 

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de wijze waarop Retelli jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Retelli B.V.
Tolboomweg 6
3784XC Terschuur
Tel: +31 342234747
E-mail: info@retelli.nl

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van jouw vraag, opmerking of klacht te reageren.

 

Wijzigingen
Retelli behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden je aan dit Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende Privacy Policy op de hoogte bent.
Retelli handelt onder KVK nummer 78702585.